Kisangani vzw

Werkingsverslag 2004 van het eiland Mbiye

Mei 2005

Het eiland Mbiye is verdeeld in verschillende sectoren: een deel is nog tropisch woud en wordt zo beschermd, een deel is een natuurlijke boomgaard en een deel bestaat uit velden voor de verschillende dorpen (Ngaliema, Batiabetuwa en Puku).

Natuurbescherming van het tropisch woud

De paden (16000 m rondgaand pad en 15890 m doorkruisende paden) worden regelmatig onderhouden volgens een maandelijkse kalender.

Het onderhoud van de paden samen met de sensibilisatie en het toezicht werken positief op de bescherming van het gebied bij Puku en Ngaliema.

Er blijven wel problemen met enkele dorpelingen die velden in de omgeving hebben (dorp Ngaliema). Zij ontbossen het beschermde gebied hier en daar. Overtredingen worden doorgegeven en ofwel plaatselijk behandeld ofwel in de stad. Er zijn houtzagen in beslag genomen.

Sensibilisatie

Onze medewerkers gaan samen met de stedelijke milieu coördinator de dorpen bezoeken om uit te leggen waarom het bestaande woud moet bewaard blijven.

De dorpelingen van Ngaliema worden meer betrokken bij de beschermingsmaatregelen van het gebied en krijgen dan ook mee de voordelen van de andere dorpen Puku en Batiabetuwa (zoals uitdelen van kleding en bezorgen van medicamenten).

Volgens het dorpshoofd is gebrek aan informatie een oorzaak van problemen. Onze medewerkers zullen de dorpelingen dus nog meer betrekken. Ons bezoek en dat van Prof.J.Lejoly en Prof.J.De Clerck heeft goed gedaan aan de samenwerking om het woud te beschermen.

In het dorp Puku zijn er fruitbomen geplant en wordt de akkerbosbouw toegepast door de dorpelingen. Varkens en geiten worden gekweekt binnen omheiningen zodat de mest kan gebruikt worden en de dieren de velden niet kunnen vernielen.

De NGO "OCEAN" organiseerde in september 2004 een seminarie over "Vulgarisation de la nouvelle loi forestière". De deelnemers kwamen uit alle regio’s van de Oostprovincie en uit Noord-Kivu. Er waren parlementariërs bij, journalisten, leden van de civiele maatschappij, van NGO’s, staatsambtenaren, universiteitsprofessoren, leden van vrouwenorganisaties. In dat kader deden de deelnemers op 5 september een uitstap naar het eiland Mbiye zowel naar het bosreservaat als naar de dorpen met de akkerbosbouw en dierenkweek. De deelnemers konden kennismaken met de problemen van de bevolkingsdruk en wat onze medewerkers doen als sensibilatie, als natuurbescherming en het duurzaam gebruik van de bodem.

Boomkwekerij

De boomkwekerij in Batiabetuwa heeft 1500 plantjes. Die worden gebruikt om de velden af te bakenen of om te planten als fruitbomen op de bewoonde percelen. Bebossing en beplanting met als doel voedselvoorziening

Litchi

De vruchten Nephelium lappaceum of Litchi zijn geplant op 1 ha. 120 plantjes zijn nu 1 m groot. Eens ze vruchten dragen zullen deze Litchi verkocht worden in Kisangani, waar ze zeer gegeerd zijn.

Suikerriet

De suikerrietplantage is 1 ha groot, gelegen langs de Kongo stroom. Er staan 1200 planten.

Citrusvruchten

De plantage bestaat uit 54 planten appelsienbomen en citroenbomen.

Herbebossing met bomen voor houtskool en rupsenbomen

2 ha zijn beplant met 756 plantjes, de belangrijkste soorten zijn Cynometra sessiliflora, Cynometra hankei, Gilbertiodendron dewevrei, Uapaca guineensis, Herea brasiliensis, Schotia romii, Erythrophleum, Petersianthus macrocarpus, Diopyros crassiflora, Scorodophloeus zenkeri, Pachyelasma tessuranii, enz.

Groentevelden

Gnetum africanum is een mineraalrijke groente “Fumbwa” genaamd en zeer gegeerd in Kinshasa, de Bas-Congo en Bandundu. Per vliegtuig wordt deze groente naar Kinshasa vervoerd. We moeten wel het nodige doen dat dit veld niet zou geplunderd worden.

Fruitbomen

Myrianthus arboreus worden door de dorpelingen gegeten. Zij noemen ze “Bokumu”.

Bellucia axiananthera zijn bomen tot 3 m hoog. Zij dragen al vruchten.

Elaeis guineensis leveren palmolie.

Ananas comosus zijn verspreid over het terrein.

Verder staan er nog: Persea americana (avocado)), Syzygium cuminii (rode avocado), Artocarpus (broodboom), Litchi, enz.

De Treculia staan verspreid over de velden en komen al in bloei en zullen dus vruchten dragen.

Velden

Sinds 2000 liggen de velden op 4 ha vlakbij het dorp en blijven ter plaatse. Er zijn vooral bananen geplant afgewisseld met hagen Leucaena en Flemingia, en Cajanus erwt.

Op die velden worden de hagen regelmatig gesnoeid en waar nodig vernieuwd. Er is het gewone routine onderhoud, de dierenmest wordt gebruikt voor bemesting. Er zijn 300 ananasplanten geplant en nog 100 Treculia.

Binnen omheiningen worden 26 varkens en meerdere geiten gekweekt.

De bananenplantage heeft slechts 900 kg bananen opgebracht. Het was een moeilijk jaar door de grote droogte.

Vulgarisatie

De vulgarisatie onder de bevolking wordt vooral in het dorp Puku gedaan. Alle groenten worden door onze medewerkers gekweekt in een veld langs de stroom. De bananen produceren goed. Dit veld heeft navolging gekregen bij de dorpelingen. Meerdere dorpelingen hebben ook omheiningen gemaakt voor hun varkens. Deze mensen worden bijgestaan met raad maar ook gesteund met materiaal en zaaigoed.

Besluit

De bevolking van het eiland Mbiye is meer en meer overtuigd dat het woud op het eiland moet bewaard worden. Ondanks bewaking en ondanks sancties blijven er problemen, vooral omdat sommigen officiële eigendomspapieren hebben. Hier zijn we met de autoriteiten bezig.