Kisangani vzw

Werkingsverslag 2004 Visteelt

Mei 2005

De meeste visvijvers liggen op de terreinen van Ngene Ngene. Er worden ook varkens en eenden gekweekt, en er zijn velden met maïs, ananas en bananen (akkerbosbouw). Die aspecten zijn in het vorige nummer besproken.

Verder wordt er een grote visvijver onderhouden op km 15, oude weg naar Buta, en zijn er de ondiepe vijvers van de rijstcultuur in de vallei van Djubu Djubu.

Werken

In Ngene Ngene zijn de varkensstallen vergroot met plaatselijk materiaal.

De weg tussen Masako en Ngene Ngene wordt regelmatig onderhouden. Er is wel een probleem met de bruggen, maar intussen zijn die hersteld.

Regelmatig worden de aanvoer- en afvoerkanalen onderhouden.

Gedurende het jaar is de duiker met schotbalken hermaakt en een nieuw klein kanaal aangelegd.

Er zijn lekken gedicht aan de grote dijk en aan de schotbalken. Dat heeft wat problemen gegeven door een tekort aan cement. Eigenlijk moeten alle bouwwerken nagekeken worden en gedeeltelijk hermaakt, maar dat kost veel stenen en cement.

Veel werk gaat er ook in het onderhoud van de velden. De maïs wordt gebruikt als varkensvoer en de mest van de varkens dient om de visvijvers te voeden.

Er zijn meerdere vijvers geledigd. Soms moet dat uitgesteld worden als de bruggen te veel beschadigd zijn zodat de 4x4 niet door kan.

Na de lediging van de vijvers moeten deze grondig gereinigd worden: het water moet dan volledig weglopen, de bodem van de vijver moet drogen en uitdrogen in de zon zodat de vijverbodem steriel wordt.

De volgende stap is dan het opzetten van pootvis op de terug gevulde vijvers.

Er ligt ook een grote vijver op km 15 (niet ver van Ngene Ngene) die regelmatig onderhouden wordt.

De ondiepe vijvers in de vallei van Djubu Djubu worden onderhouden in functie van de rijstteelt en de visteelt.

Vulgarisatie

Technische hulp bij het maken van de vijver (18m x 10m) bij de broeders Maristen.

Begeleiding van de visteelt bij dorpelingen en bij grotere vijvers zoals Dechaux.

Productie

Hieronder ziet u een overzicht van de visproductie voor 2004:

PlaatsHoeveelheid vis in kg
Km 15365 kg
Ngene Ngene205 kg
Djubu Djubu199 kg
Totaal769 kg

Onderstaande tabel geeft de hoeveelheid pootvis en hun bestemming:

Aantal pootvisBestemming
1003Km 15 Masako
1870Ngene Ngene
1300vijvers van dorpelingen
2632vijvers van Dechaux
8990Djubu Djubu
15795

De opbrengst van de visteelt is maar gedeeltelijk omdat de dorpelingen de vijvers overrompelden voor het leegmaken volledig gedaan was (zie foto).

Vermeldenswaard hier is dat sommige vissen van de familie Bagridae een gewicht bereiken van 6 kg.

Bevoorradingsproblemen in voedsel zoals palmnootkoeken en rijstzemelen: daar hangen we af van de productieperiodes.

Vervoer blijft een probleem omdat de 4x4 wagen overgevraagd is.