Kisangani vzw

Werkingsverslag 2004 Kleinveeteelt

Februari 2005

Kleinveeteelt wordt gesteund door de provincie Limburg.

Deze kweek gebeurt op het terrein van de faculteit en op Ngene Ngene. Er worden kippen, eenden, rietratten, konijnen en varkens gefokt met wisselende aantallen. In de onderstaande tabel geven we de aantallen, de geboortes en de verkoop. Vervolgens geven we toelichting over de voeding en de verzorging zoals die gebeurd is gedurende het jaar 2004.

Voeding

Het voedsel van de kippen en eenden bestaat uit maïs, rijstzemelen, overschot, soja, slakkenschelpen (voor de kalk) en maniokmeel. Voor de konijnen hebben we geconcentreerd voedsel gemaakt met een mengsel van maïs- en maniokmeel, koek van termieten en rupsen, met een weinig zout. De varkens krijgen 2 maaltijden van een mengsel van rijstzemelen, meelkoeken en groenvoer. De rietratten krijgen groen of grasvoer. Ze worden vooral gekweekt om de schoolkinderen deze dieren te leren kennen.

Verzorging van de dieren

Ondanks regelmatig verzorging worden er nog steeds sterftegevallen bemerkt bij de jonge konijnen en biggen. De kweek maakt gebruik van de diensten van een veearts die de dieren preventief behandelt. Tussen de diergeneeskundige producten hebben we antibiotica met breedspectrum, multivitaminen en wormverdrijvende middelen. De hokken worden regelmatig met water afgespoten en regelmatig ontsmet.

Afval

Het dierlijke afval, wel 60 ton per jaar, wordt als messtoffen gebruikt voor de bananen- en groenteteelt. Het wordt ook gegeven aan externe personen aan wie we het belang en gebruik van dierlijk afval uitleggen. De uitwerpselen van de eenden gaan naar de vijvers.

Vulgarisatie

Hokken voor de konijnen worden gemaakt voor de klanten die kweekdieren van ons bekomen. We blijven hen praktische raadgevingen geven. Sommigen mensen die aan kweek willen doen krijgen gratis kweekdieren of jonge beesten, zoals het schooltje in Batiamaduka. Ook worden er dieren verkocht als voedsel. (zie tabel)

Moeilijkheden

  • De stroomonderbrekingen, die chronisch worden, beletten een goed rendement van de broedstoven, het gebruik van petroleumlampen geeft niet het verwachte resultaat.
  • Voor de eenden, vormen de sperwers en de wouwen een groot probleem. De oplossing hiervan bestaat uit de constructie van een speciale hangar met een dak van takken om de avonturen van de roofvogels tegen te gaan.
  • In september, tijdens een onweer, is de helft van het dak van de varkensstal ingestort. We hebben ons met de werkingsmiddelen moeten behelpen om het terug in orde te brengen. Inderdaad, de materialen waarmee we het dak van de stal hebben gebouwd (hout en stro) verslijten snel.
  • Op dit moment hebben we van de Rotary Club van Asse, door bemiddeling van Jean Declerck, de nodige financiële middelen gekregen om het dak van de varkensstal te herstellen met golfplaten.

Besluit

De kleinveesector heeft normaal gefunctioneerd in 2004. We hebben geprobeerd om zoveel als mogelijk te produceren, te verkopen en maximaal te vulgariseren.

KippenEendenRietrattenKonijnenVarkens
Aantallen908532330154
Geboorten2227011304150
Verkoop13566
Vulgarisatie161851