Kisangani vzw

Werkingsverslag 2004 Akkerbosbouw

Februari 2005

Akkerbosbouw wordt voor het grootste deel gesteund door de provincie West-Vlaanderen.

Akkerbosbouw of agroforestry behelst de landbouw met groenbemesting uit de natuurlijke vegetatie aanwezig in de tropische wouden, dus zonder kunstmest. Voedingsteelten te Simi Simi

Activiteiten:

 • Ontginnen van een nieuw maïsveld: 1 ha
 • Ontginning en planten van een maniokveld: 2 ha
 • Wieden van een ananasveld: 3,75 ha
 • Onderhoud van de paden:4500 m
 • Onderhoud van de paden in de palmplantage: 800 m
 • Onderhoud en aanvullen van de Treculia plantage (ongeveer 750 bomen)
 • Het winnen van palmolie
 • Oogsten van ananas
 • Oogsten van maïs

Hieronder vindt u een overzicht van de productie:

Ananas1412 kg
Maïs50 kg
Palmolie405 kg

Van deze productie werden 300 kg ananas als voeding aan de kweekdieren van het project gegeven. De rest werd verkocht, aan een lage prijs, aan de mensen die aan de projecten meewerken.

Tuinbouw op de velden aan de "Faculté des Sciences"

 • Onderhoud van 1500 plantjes, waaronder oliepalm, variëteit tenera, woudbomen (Afromosia, Entandrophragma en Treculia) en fruitboompjes (pomme rouge, pomme cythère, annone en avocado) en neem.
 • Onderhoud van de groentebedden met compostering, bemesting en met hagen voor groenbemesting (cajan erwt)
 • Onderhoud van de ananasplantage en het planten van 500 ananasscheuten.
 • Planten in de boomkwekerij van 100 safoeboompjes (Dacryodes edulis).
 • Opvullen van de rijen tussen de hagen met bieslook en amarant.
 • Oogsten van 306 kg amarant.
 • Begeleiding van stagestudenten (3 de graduaat) van de landbouwfaculteit en de landbouwschool van Bengamisa.

Tuinbouw op de velden in Ngene Ngene

 • Onderhoud van de palmboomplantage waarin 500 bomen staan van de variëteit tenera. De bomen zijn reeds meer dan 2 m hoog na anderhalf jaar en de eerste bloeiwijzen komen reeds te voorschijn. Oogsten van 67 liter palmolie.
 • Onderhoud van de ananasplantage met ongeveer 10.000 planten op 2,5 ha.
 • Oogst van 977 kg ananas, die verkocht worden aan het personeel van de universiteit.
 • Uitbreiding te Ngene Ngene van de boomgaard met 50 boompjes pomme rouge en 50 boompjes pomme cythère en een honderdtal avocaatbomen. Tussen de rijen werd er maniok geplant.

Banaanteelt te Masako en op Faculté des Sciences

 • Op het terrein van de Faculteit werd er 4,7 ton banaan geoogst en 300 banaanscheuten gewonnen, waarvan een groot gedeelte aan de school van de broeders Maristen is gegeven
 • De banaanplantages beslaan nu 5 ha. Andere voedingsteelten worden tussen de rijen geteeld (bonen, maïs en ananas).
 • Te Masako werd er na de maïsoogst op 1 ha boontjes en op 1,5 ha maïs ingezaaid.
 • Te Masako werd er naast de 1,8 ton banaan eveneens 500 kg maïs geoogst.
 • De voornaamste werken hier zijn het routineonderhoud en de bemesting met de afval van de dierenkweek.

Vulgarisatie

 • De terreinen van het project zijn een ideale plaats voor stages voor de studenten van de landbouwfaculteit in Kisangani en de landbouwschool te Bengamisa: duurzame productiemethoden met groenbemesting en met dierlijke afval.
 • 180 ananasscheuten en 5 kg zaad van de cajan erwt werden gegeven aan de boomgaard van de school van de broeders Maristen, alsook 150 banaanscheuten.
 • Bezoek en begeleiding van het uitbouwen van een boomgaard bij de zusters van het Lycée Mapendano, waar eveneens verschillende Treculiabomen werden geplant.
 • Naast de vele giften voor vulgarisatie werden er 2000 banaanscheuten aan een landbouwersgroepering gegeven op km 20 op de oude baan naar Buta.
 • Kweek van 1500 plantjes, waaronder oliepalm, variëteit tenera en woudbomen (Afromosia, Entandrophragma, en Treculia) en fruitboompjes (pomme rouge, pomme cythère, annone en avocado) en neem voor de lagere school te Batiamaduka, voor het herbebossen van het eiland Mbiye en voor verschillende mensen uit de stad.
 • Het starten van een Neem-palmplantage (tegen malaria) van 1 ha op Simi Simi.
 • Het uitbouwen van de oliepalmplantage op Simi Simi: er werden 100 plantjes van de verbeterde variëteit tenera uitgedeeld aan de bevolking.
 • Verkoop van 200 banaanscheuten aan verschillende kwekers uit de stad.
 • Geven van verschillende voordrachten voor scholieren over het maken van tuinen thuis met voedingsplanten.
 • Animeren van verschillende radio-uitzendingen over het planten van fruitbomen en hun bemesting.
 • Samenwerking met de "Maisha"- stichting te Lubumbashi in verband met het planten van Treculia africana voor straatkinderen.
 • Samenwerking met de "Université de Kinshasa" in verband met het planten van Treculia in de vallei van de universitaire campus.

Opmerkingen

De ananasproductie op de verschillende locaties is hoog. Op Ngene Ngene en Simi Simi zouden we 3 ton per ha kunnen halen. Vermits deze vruchten niet lang bewaard kunnen worden en de verse vruchten goedkoop zijn, zouden we de mogelijkheid willen onderzoeken om verschillende dranken (sap, wijn en alcohol) te maken… Hier werd een aanvraag gedaan bij de Belgische Technische Samenwerking voor de financiering hiervan.

De palmbomen in Ngene Ngene komen reeds tot vruchtzetting en binnen afzienbare tijd kan deze sector ook winstgevend worden.

Samenvatting van de productie:

ProductenFaculteitSimi SimiNgene NgeneMasakoTOTALEN
Amarant306 kg306 kg
Ananas1412 kg977 kg546 kg2935 kg
Banaan4719 kg1880 kg6599 kg
Palmolie405 kg67 kg472 l
Maïs50 kg500 kg550 kg
Banaanscheuten30022002500 scheuten
Ananasscheuten50050005500 scheuten
Neemboom500500 plantjes
Treculia130300100230 plantjes
Afromosia2040 plantjes
Avocado170150320 plantjes
Oliepalm580505001130 plantjes

Annona|100||||100 plantjes| Pomme rouge|||50||50 plantjes| Ambarella|||50||50 plantjes| Safouboom|100||||100 plantjes|