Kisangani vzw

Wat gebeurt er ginder in Kisangani

Mei 2002

Hier een algemeen overzicht van de werkzaamheden in 2001. Zoals u weet werken we op meerdere sites. Er zijn een honderdtal mensen werkzaam in de verschillende deelprojecten.

Faculteit

Kweek

In december waren er 250 hennen, 313 konijnen en 25 rietratten.

Van januari tot december legden de hennen 3500 eieren. Er was dus een gemiddelde productie van 290 eieren per maand. 1000 werden er uitgebroed, 2500 verkocht of weggegeven. Ook werden er 205 konijnen verkocht of weggegeven in het kader van de vulgarisatie. Aan verschillende vrouwenorganisaties werden vooral kooien met konijnen gegeven.

Van deze kweek werd er 6700 kg mest afgestaan aan de afdelingen vis- en plantenteelt.

Een tweede ruimte werd van een omheining voorzien. Hennen en hanen worden nu selectief bij mekaar geplaatst. Er wordt beslist om ook een varkensstal in te richten. In februari 2002 is er met deze varkenskweek gestart.

Groenteteelt

De verantwoordelijke hiervoor is Jean-Pierre Mate. Hij was in opleiding in Brussel tot juli. Bij zijn terugkeer naar Kisangani legde hij 1 ha met kweekbeddden aan. Gedurende de tweede jaarhelft werd er al goed geoogst : 80 kg selder, 95 kg tomaten en 150 kg aubergines.

Fruitbomen

Er worden verschillende soorten boompjes gekweekt. Ze zijn dan later allemaal uitgeplant in Ngene Ngene : 500 Avocado (sommigen hebben al een hoogte van 1 m), 300 palmboompjes (Elaeis guineensis var. « Yangambi »), 100 citrusvruchtbomen (Citrus sp.), 150 « Coeur de boeuf » (Anona muricata), 300 broodbomen (Artocarpus altilis), 100 Rupsenbomen (50 Ricinodendron heudelotii en 50 Petersianthus macrocarpus)

Bananen

De bananenteelt is feitelijk een project afzonderlijk. Benoit Dhed’a kreeg zijn opleiding in Leuven bij Prof.Swennen. Hij is een specialist terzake. Hij beheert nu 6 ha met 7.650 banaanplanten verdeeld over 4 sites (Faculté des Sciences : 480, Masako : 3.080, Simi-Simi : 580 en het eiland Mbye : 3.500). Overal wisselen de bananenrijen af met rijen hagen van Leucaena, Flemingia of Pois cajan. De productie in 2001 was groot: 7.800 kg bananen en 3.400 scheuten. Sinds het begin van het project in 1998 werden er 10.880 kg bananen geoogst en 5.700 scheuten uitgeplant.

Simi Simi

In Simi Simi is het de bedoeling goed te produceren. Er is 16 ha in gebruik : 2,75 ha ananas (8.280 planten), 4,5 ha maïs, 0,5 ha Vigna (boontjes), 1,5 ha Treculia (200 planten), 1,75 ha bananen (520 planten), 0,5 ha sorgho en 5,8 km hagen.

Zo werd er 170 kg ananas, 4.400 kg maïs, 20 kg Vigna, 100 kg bananen, 110 kg sorgho en 3.333 kg maïs verkocht. We gaven aan vrouwengroeperingen 110 kg zaadgoed in de tweede helft van het jaar.

Masako

Op de velden van Masako werd er 2.870 kg (maïs, vigna, pois cajan) geoogst, waarvan 400 kg maïs voor de kweek.

Ngene Ngene

In Ngene Ngene, waar ons groot viskweekstation ligt, is de grond zeer arm en zanderig. Daarom planten we daar vooral hagen met peulvruchten met daartussen voedingsgewassen.

Zo hebben we ongeveer 1.000 meter hagen met Pois cajan (Cajanus cajan) en Flemingia grahamiana geplant met daartussen voedingsgewaasen. Hier werd maar 500 kg maïs geoogst (slechte oogst op zandgrond) die werd gevoerd aan het pluimvee. Hier werden ook 20.000 ananasplanten en 500 fruitbomen allerlei aangeplant.

Visteelt in Ngene Ngene

In 2001 werden 144 kweekvissen op de vijvers gezet (35 mannetjes en 88 wijfjes van Tilapia nilotica en 21 Clarias gariepinus). De oogst was 620 kg. Ondertussen werd er pootvis uitgezet: 35.500 stuks. Er is veel geïnvesteerd in infrastructuurwerken. Zo werd er o.a. een lang kanaal gegraven om de rivier om te leiden zodat de grootste vijver afgesloten kan worden.

Rijst in Djubu Djubu

Deze sector beslaat 5 ha. Er werd tot nu toe 6.200 kg padie geoogst waaruit 3.500 kg witte rijst. De overige padie (ongepelde rijst) werd gebruikt als zaad voor het project of verkocht of weggegeven.