Kisangani vzw

Een algemeen overzicht van het Budget en de Financiering.

Februari 2003

Het hele project bestaat uit vijf onderdelen:

  • De akkerbosbouw (Simi Simi en Masako) plus tuinbouw (faculteit)
  • De visteelt (Ngene Ngene)
  • De kweek (faculteit)
  • De rijstteelt (Djubu Djubu)
  • Het eiland Mbye (integratie van kweek en teelten, en bescherming van het woud).

Een beginnend investeringsbudget van een 25.000 $ voor het geheel werd gebruikt om de nodige aanpassingen aan bestaande gebouwen te financieren. Ook werden er acht moto’s gekocht, naast een Toyota pick-up die de Rotary heeft gefinancierd. Vervolgens werden er enkele toestellen gekocht zoals een maniokmolen en een rijstpeller. Hiernaast heeft elk onderdeel een werkingsbudget van 1500 $ per maand met eenzelfde budgettair stramien.

Dit is als volgt opgedeeld :

Verantwoordelijken en medewerkers300,00 $
Werknemers (+ 20 man)440,00 $
Brandstof,onderhoud290,00 $
Materiaal400,00 $
Vulgarisatie50,00 $
Administratie20,00 $
Totaal1.500,00 $

Het totaal van het maandelijks budget bedraagt dus 1.500 x 5 = 7.500 $ , hierbij komt nog 500 $ voor de bananenteelt, die over de vijf onderdelen is verspreid. Dat maakt dus 8.000 $ per maand.

De financiering van deze werkingskosten gebeurde tot nu als volgt:

Het VLIR project financiert de akkerbouw, de bananen en de tuinbouw, de kweek en de visteelt (gedeeltelijk).

De visteelt wordt ook door de provincie gedeeltelijk gefinancierd (langs de vzw).

De rijstteelt wordt gefinancierd door de "Vrienden van België" (langs de Rotary en de vzw).

De werking op het eiland Mbye wordt gefinancierd door de groep Vandemoortele (langs de Rotary en de vzw).

Een bijkomende financiering gebeurd door onze vzw Kisangani (varkenshokken, maar vooral vulgarisatie, enz).

Het VLIR project stopt in maart 2003. Een nieuwe financiering was aangevraagd: de groep in Kisangani heeft een NGO opgericht en de DGOS zou deze plaatselijke NGO "ADIKIS" steunen.

Deze NGO werd een jaar geleden opgericht (op aanraden van mensen van DGOS zelf). Op het laatste moment maken de vertegenwoordigers in Kinshasa een probleem: de NGO’s die gesteund kunnen worden moeten minstens 2 jaar bestaan en dus is de financiering uitgesteld!!

De vzw alleen kan de financiering van het project gedurende de komende maanden niet aan. De groep Vandemoortele en de "vrienden van België" hebben hun steun reeds toegezegd.

We zullen de Rotariërs van de drie Belgische districten proberen te overhalen om elk een bepaald onderdeel te steunen. Dit zou een oplossing kunnen bieden.

In Kisangani hadden de verantwoordelijken voorgesteld om op elke locatie een geïntegreerd kweekteelten-programma uit te werken. Zo zouden er op Simi Simi en in Masako ook vijvers komen en varkens- en konijnenkweek. In Ngene Ngene zouden er meer teelten moeten komen, enz. Dit is een zeer goed idee, het zal de vulgarisatie naar de bevolking toe zeker kunnen stimuleren. Hiervoor is een blijvende financiering nodig.

Met uw steun zal onze vzw deze uitdaging kunnen aannemen.