Kisangani vzw

Ons reisverslag

Mei 2005

Tijdens onze laatste reis naar Kisangani hebben we weer eens alle deelprojecten bezocht.

Na ons bezoek aan de school in Masako en verder op km 18 op de oude baan naar Buta, was ik heel opgetogen. We zagen daar een school in aanbouw door de BTC (Belgische Technische Coöperatie). Op aanvraag van onze ploeg "ADIKIS" is België ook in Masako een nieuwe school aan het bouwen: de bakstenen liggen al klaar, prachtig.

Maar toen we later op km 15 op de huidige baan naar Buta in het dorp Batiamaduka, ook een school in aanbouw zagen, was ik helemaal gelukkig. U moet weten dat onze ploeg met die school al een hele tijd bezig is: we steunen hen met schriften, bics, banken enz, op voorwaarde dat de kinderen de nieuwe landbouwmethoden toepassen op een veld van de school, in samenwerking met de leerkrachten. Zij kweken er konijnen, plannen ook een varkensstal en leren de leerlingen composteren en bemesten. Het aantal leerlingen in die school was meer dan verdubbeld, en de samenwerking is opperbest. Nu zie ik dat de school herbouwd wordt door de BTC en dat de PAM (FAO) er de kinderen elke middag een bonenmaaltijd uitdeelt (voor wel 400 kinderen !!). Inderdaad, de BTC herbouwt schooltjes die goed functioneren.

Een betere samenwerking, al is deze indirect, is niet mogelijk.

Later, kwam er een jonge vertegenwoordiger van het FAO ons opzoeken, hij wilde kennismaken met het project om dan eventueel te kunnen samenwerken. Dat was dus nog eens een heel aangename verassing.

Wat de rest van het project aangaat, niets dan lof, al zijn er wel wat kleinere problemen. De varkenstal wordt herbouwd (met geld van RC Asse). De rijstpelmachine draait op volle toeren, vooral met rijst van mensen die door ons project werden gesteund. De vijvers worden behoorlijk gevoed, met mest van de varkens en rijstafval. Ze brengen goed op (meer dan 500 kg vis per keer). Mate is goed bezig met zijn velden, die nemen steeds in omvang toe. Ook Dhed’a met zijn bananen blijft even bezield werken.

Op het eiland Mbiye, zijn de paden goed onderhouden, verschillende studenten doen daar hun eindwerk, zodat het eiland dikwijls bezocht wordt. Een van de grote woudkappers, een zekere kolonel, is nu verplaatst naar Katanga, en dat is een goede zaak voor de bescherming van het eiland. Het "Rotary" varken gedijt goed en ligt aan de oorsprong van een heel stel jonge beesten.

Er is ook droevig nieuws: Raphael, de capita (ploegbaas) in Ngene Ngene sinds 20 jaar, is overleden op 54 jarige leeftijd. We zullen hem erg missen.

Samenvattend

  • de rijstteelt is verbreid in de hele stad en een deel van de omgeving;
  • de visteelt kent een maximale opbrengst en heeft veel navolging in en rond de stad;
  • de varkenskweek en konijnenkweek draaien goed, al gaat de vulgarisatie van de konijnen traag;
  • de tuinbouw alsook de bananenteelt zijn vooruitgegaan;
  • de werking met de school in Batiamaduka en de werking in Masako heeft tot gevolg dat de BTC nieuwe schoolgebouwtjes neerzet op beide plaatsen. Ook het Centre de Santé in Batiamaduka is door de BTC volledig in orde gezet;
  • er wordt samengewerkt met zelfstandigen die velden hebben, die vijvers voor visteelt willen beginnen, die varkensstallen bouwen en konijnen willen kweken.

  • de levensomstandigheden in Kisangani verbeteren langzaam: er zijn minder ondervoede kinderen in de Centres Nutritionels, er rijden meer moto’s in de stad waaronder ook taximoto’s, er rijden meer privé-auto’s in de stad;
  • we krijgen steun van de provincie Limburg en van de provincie West-Vlaanderen;
  • onze projecten kregen een nieuwe sponsor: Leysen Humanitas.

Er zijn natuurlijk enkele minder positieve kanten eigen aan elk project. Maar in het algemeen gaat het goed met het project in Kisangani: we doen dus voort.

Dank u allemaal voor alle hulp.