Kisangani vzw

2021

[Nederlands] [français] [English] [Deutsch]

Laatste nieuws


maandag 15 maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021

Consolate Kaswera Kyamakya

JPG - 30.5 kB
Consolate Kaswera

Consolate Kaswera Kyamakya is in Kisangani verantwoordelijk voor de site van Batiamaduka, een van onze 6 lokaties. In Batiamaduka hebben we een school, schoolvelden en een varkensstal. Recent is er ook een waterput geïnstalleerd.

Ze is 52 jaar en moeder van drie kinderen : twee jongens en een meisje. Ze is biologe, en een van de weinige vrouwelijke zoölogen van de RD Congo. Ze is momenteel geassocieerd professor en daarnaast directrice van Ecoshtour (de “École Supérieure d’Hôtellerie et Tourisme”). Haar specialiteit is het onderzoek naar de impact van menselijke activiteiten op het wildbestand (impact van jacht, bush meat,…).

Haar passies liggen in dierenkweek, groentekweek, reizen, sport, muziek en film. Naast de zorgen voor een goede opleiding voor de kinderen, is haar belangrijkste project het bouwen van een huis waar genoeg plaats is voor iedereen, vol bloemen en met een tuin waar de kinderen kunnen spelen.

Rijst in Djubu Djubu….oogst twee ?

JPG - 33.2 kB
Overstroomd
JPG - 24.7 kB
Na overstroming

Grote delen van Congo kregen dit jaar al uitzonderlijk veel regen, met overstromingen als gevolg. Ook de Congo stroom is in Kisangani buiten zijn oevers getreden. Spijtig genoeg hebben onze rijstvelden in Djubu Djubu, die tegen de stroom aanliggen, er ook onder geleden. De tweede oogst zal net voldoende zijn voor zaaigoed.

In de toekomst hopen we minder last te hebben van de overstromingen door de dijken te verhogen.

Mbiye

Het eiland Mbiye is een grotendeels bebost eiland, enkel bereikbaar na een paar uur reizen (combinatie van wandelen en boot). Het is één van de zes projectlocaties. We bouwden er jaren geleden een lagere school voor ongeveer 200 leerlingen gespreid over de 6 leerjaren. Er zijn ook schoolvelden en een varkensstal. De voorbije jaren hebben we een sanitair blok toegevoegd en zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de school. Een waterput werd geplaatst om voldoende drinkwater van goede kwaliteit te hebben; de put is momenteel spijtig genoeg in reparatie.

JPG - 15.5 kB
JPG - 13.8 kB

De school is nog steeds niet erkend door de Congolese staat, zodat de leraars door onszelf betaald worden. We hebben deze school kunnen bouwen dankzij de nalatenschap van Clara Boets.

Prof. Dudu Akaïbe

JPG - 31.8 kB
Prof. Dudu
JPG - 26.9 kB
Prof. Dudu autoriteit op het vlak van knaagdieren

Prof. Dudu Akaïbe is op emeritaat. Hij is geboren in 1949 en was heel zijn carrière verbonden aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Kisangani. Hij was de eerste assistent van Prof. Hugo Gevaerts in Kisangani, en is ook 5 jaar verbonden geweest aan de dienst van Prof. Walter Verheyen (Departement Dierkunde, Universiteit Antwerpen). Hij behaalde daar in 1991 zijn doctoraat.

Nadien werd hij professor aan de Universiteit van Kisangani en groeide hij uit tot een internationale autoriteit op het vlak van Afrikaanse knaagdieren en heeft als dusdanig veelvuldige contacten met Europese en Afrikaanse Universiteiten en Instituten.

In 2010 was Prof. Dudu Akaïbe de Congolese leider van de “Boyekoli Ebale Congo 2010”, de expeditie op de Congostroom. Hij is tevens directeur van de Centre de Surveillance de la Biodiversité in Kisangani.

Hij stond mee aan de start van het project duurzame landbouw, en dus aan de activiteiten van Kisangani vzw.

Hij is de “mzee”, de “wijze” van de Faculteit Wetenschappen in Kisangani.


maandag 15 februari 2021

Nieuwsbrief Februari 2021

Rosie

JPG - 21.1 kB
Rosie Emeleme

Rosie Emeleme Akia Lekakwa is onze assistent coördinator in Kisangani. Ze is 41 jaar, gehuwd en moeder van twee kinderen.

Ze heeft een master in biodiversiteit en ecosystemen. Momenteel werkt ze aan haar doctoraat aan de Universiteit van Kisangani.

Onze projecten op het eiland Mbiye vallen onder haar hoede.

Visvangst op Djubu Djubu

JPG - 15.3 kB
Djubu Djubu, rest van de vis wordt gevangen
JPG - 24.5 kB
Djubu Djubu, Visvangst

Op 24 december zijn de visvijvers van Djubu Djubu leeggemaakt. Eerst met netten voor de eigen oogst (318 kg vis). De vis wordt verkocht, en de opbrengst gaat terug naar de projecten (bv voor de aankoop van een deel van de moto’s, zie een eerdere nieuwsbrief).

Nadien kregen de omwonenden de kans om de resterende vissen te vangen voor eigen gebruik. Dat is altijd een feestelijke bedoening! Het leegmaken van de vijvers gebeurt maximaal om de twee jaar, soms vroeger.

JPG - 26.6 kB
Djubu Djubu, Clarias

Rijst in Djubu Djubu

JPG - 22.3 kB
Djubu Djubu rijstvelden en visvijvers
JPG - 25.4 kB
Djubu Djubu rijstopbrengst

We hebben in Kisangani de natte rijstteelt terug ingevoerd; onze voorbeeld velden liggen in Djubu Djubu. Met natte rijstteelt krijg je twee oogsten per jaar. De totale oppervlakte van deze site is ongeveer 1 ha (inbegrepen de velden om rijst te zaaien en op te kweken, enkel viskweekvijvers en de varkensstal).

De rijst van de eerste oogst van 2020 is net verkocht: er was meer dan 600 kg.

Over de tweede oogst vertellen we volgende maand.


zondag 17 januari 2021

Nieuwsbrief Januari 2021

Vanuit Kisangani en België, wensen we u het beste voor 2021 !!

Dat het een gezond, gezellig en sociaal jaar mag worden !

JPG - 104.4 kB
Wensen uit Kisangani

Paluku

Graag stellen we je onze projectcoördinator in Kisangani voor, Paluku Muvatsi.

Hij is 42 jaar, is getrouwd en heeft 3 zonen en een dochter. Hij is nu al 4 jaar coördinator. Naast zijn diploma in de biologie heeft hij ook een master in biodiversiteit en duurzame bosbouw behaald aan de universiteit van Kisangani. Momenteel finaliseert hij zijn doctoraat. Dat handelt over bosbouw en de functie van bomen bij voedselvoorziening (gefocust op rupsen).

Naast algemeen coördinator van alle projecten, is hij ook de verantwoordelijke voor het project in Masako

JPG - 35.1 kB
Paluku Muvatsi

Nieuwe waterpomp in Batiamaduka

JPG - 58 kB
Waterput graven
JPG - 51.8 kB
Water oppompen

In Batiamaduka is er de voorbije maand een nieuwe grondwaterput geplaatst : put gegraven, afgewerkt en pomp geïnstalleerd ! Zoals je op de foto’s ziet, is het meer dan de put alleen; de betonafdek over een grotere oppervlakte zorgt er ook voor dat de pomp en de omgeving van de pomp goed proper gehouden kan worden. In totaal is het een investering van om en bij de 5000 EUR. Het water zal gebruikt worden voor de school, de velden bij de school en de varkensstallen.

Op 10 Januari is de eerste druppel water opgepompt.

Algemene Vergadering

We hebben op 5 december onze tweede algemene vergadering van 2020 gehouden, natuurlijk digitaal. Weer vele nieuwe ideeën. Jullie zullen de komende maanden de resultaten zien!

JPG - 28 kB
Algemene Vergadering

dinsdag 5 januari 2021

Nieuwe Moto’s

Omdat de wegen zo slecht zijn en de projectlocaties wat verder uit de stad liggen, zijn moto’s het beste vervoermiddel. We hebben er meerdere in gebruik, en aangezien de oudste ondertussen ongeveer 20 jaar oud waren, was vervanging van een aantal dringend nodig. Met de nieuwe moto’s zijn we weer enkele jaren vooruit !
JPG - 26.4 kB
motos