Kisangani vzw

2021

[Nederlands] [français] [English] [Deutsch]

Laatste nieuws


zondag 1 januari 2023

Een mooi eindejaar! Een fijn 2023!!!

Dat 2023 niet alleen vrede brengt in Ukraïne

maar ook in CONGO.

Oost-Congo vooral kent al bijna 20 jaar oorlog en banditisme. De bevolking lijdt al al die tijd.

Dat 2023 de levensomstandigheden verbetert voor de Congolese bevolking.

En voor u allen die dit leest wensen we een gezond Jaar dat vrede brengt.
JPG - 15.2 kB


woensdag 12 oktober 2022

(H)Eerlijke Markt in Lubbeek

JPG - 118.7 kB

Kisangani vzw

Doet mee !

We staan er met onze informatie

We verkopen

onze wenskaarten

de kalender 2023

en Congolees artisanaat

Zaal Libbeke

Gellenberg 16 a, Lubbeek

Zaterdag 25 oktober 2022

van 17 tot 21 uur


vrijdag 24 juni 2022

Avond in Lubbeek

Graag nodigen wij u uit op onze Infoavond van Kisangani vzw: een reisverslag en een update van de projecten.

op vrijdag 1 juli 2022 om 20h

in zaal Libbeke

Gellenberg 16A, 3210 Lubbeek

We werken al meer dan 20 jaar in en om Kisangani. Normalerwijze gaan we jaarlijks naar Kisangani om de projecten te bezoeken. Door Corona was het ondertussen al meerdere jaren geleden. Dit voorjaar haalden we onze schade in en reisden we met 5 bestuursleden van de vzw, samen met de enthousiaste Ivan Vanderzeypen, naar Kisangani.

Dankzij extra steun was 2021-2022 een boeiend jaar voor de vzw: we hebben onder meer scholen uitgebreid, stallen bijgebouwd, zonnepanelen gelegd, associaties opgestart, …

Omdat we zelf onder de indruk waren van al hetgeen gebeurd is, willen we je op deze avond een reisverslag brengen, met een overzicht van de projecten, en aangevuld met onze impressies.

We starten om 20h, en nadien is er ruim gelegenheid om na te babbelen bij een drankje.

Inschrijven mag op brabant@kisangani.be

JPG - 26.7 kB

woensdag 23 februari 2022

Nieuwsbrief Februari 2022

De eindejaarsvangst

JPG - 35.1 kB
JPG - 32.1 kB
JPG - 59.8 kB

Naar goede gewoonte hebben we eind december in Djubu Djubu de vis uit een aantal vijvers gevangen. In totaal heeft dit 205 kg vis opgeleverd. Deze vis is dan lokaal verkocht. De opbrengst vloeit terug naar de projecten (vorig jaar werden er enkele moto’s van gekocht). Er wordt ook onderzocht welke andere vissoorten gekweekt kunnen worden (criteria: voldoende opbrengst en zijn ze geliefd bij de bevolking?).

Bijenteelt

JPG - 31.8 kB

Oogsten van honing betekent de bijenkasten openen. Om hierbij voldoende bescherming te bieden hebben we verschillende pakken aangekocht. Op de foto een inwoner van het eiland Mbiye in vol ornaat. (foto Paluku Muvatsi)

De bijenkasten op Mbiye zijn goed aangeslagen; in Masako hebben we enkele problemen gekend, en gaan we de kasten in maart opnieuw bevolken.

De bijenteelt is een nieuw initiatief dat we kunnen uitproberen dankzij de middelen die we van de provincie Vlaams-Brabant gekregen hebben.

Waterput Masako

JPG - 24 kB

In Masako plaatsen we momenteel een nieuwe waterput. In onze volgende nieuwsbrief komt er een uitgebreid relaas! Hieronder al een foto van de ‘eerste spadesteek’. Deze waterput wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Pierre Godfroid.

Bezoek Batiamaduka

JPG - 28.6 kB

Om kennis en ervaring uit te wisselen bezoekt het hele team regelmatig alle projecten. Zo kwam onder andere Batiamaduka aan de beurt. De projectverantwoordelijke Consolate Kaswera licht de voortgang van de verschillende onderdelen toe. (foto Ernest Tambwe)

Boyoma

Er is een nieuw nummer van ons tijdschrift verschenen. Je kan het vinden op deze website onder ’Ons tijdschrift’

Tot volgende maand!