Kisangani vzw

Nieuwe horizonten

November 2004

[Nederlands] [français]

Vijf jaar lang al ijvert Kisangani vzw voor de ontwikkeling in en rond de stad aan de stroom. De organisatie kan terugblikken op flink wat realisaties. Zo hebben de projecten duurzame landbouw van de Faculteit Wetenschappen de schrijnende verwaarlozing van Kisangani door de internationale gemeenschap én drie opeenvolgende oorlogen overleefd. Dit is te danken aan de onverdroten inzet van onze partners op het terrein, de professoren en assistenten, én uiteraard aan uw gulle giften en aan de steun van de Rotary Clubs en andere sympathisanten van onze vzw.

Hiervoor onze dank.

Het is niet duidelijk in welke richting de activiteiten van Kisangani vzw de volgende jaren zullen evolueren. Sommige grote donatoren, op wie we tot nu toe altijd een beroep konden doen, zijn het aan hun maatschappelijke status verplicht regelmatig andere horizonten te verkennen. Gelukkig zijn er nog heel wat die hun genereuze hart blijven tonen. Toch is het best mogelijk dat Kisangani vzw in de toekomst minder financiële middelen zal hebben om de projecten in Kisangani te steunen. In het eerst volgende nummer brengen we een uitgebreid verslag van de financiële evolutie van Kisangani vzw.

Minder geld hoeft niet meteen een ramp te zijn. De vzw heeft in die vijf jaar tijd een dynamiek op gang gebracht die niet in euro’s is uit te drukken. De aanwezigheid van de vzw in Kisangani was al die jaren een teken van hoop in een bezette en moegetergde stad en ze kan de ontwikkeling in Kisangani nog lange tijd schragen.

Het succes van de projecten duurzame landbouw is internationale experten niet ontgaan. De faculteit wetenschappen voert momenteel onderhandelingen om het model van rijst- en visteelt en ook de kweek van kleinvee op grote schaal toe te passen. Zo zijn er contacten met de FIDA (Internationaal Fonds voor de Agrarische Ontwikkeling), een dochterorganisatie van de Verenigde Naties, voor de financiering van projecten in een straal van 50 km rond de stad. De bananenteelt in samenwerking met Prof.E.De Langhe van INIBAP (International Network for the Improvement of Bananas and Plantains) zou hier ook een belangrijke rol in spelen.

Met de plaatselijke vertegenwoordiger van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn er goede contacten en worden er kleine deelprojecten verwezenlijkt.

Deze ontwikkelingen staan of vallen met de politico-militaire ontwikkelingen in Kongo. De eerste weken van december 2004 stonden in het teken van oplopende spanningen tussen Rwanda en Kongo. Er was zelfs sprake van een nieuwe Rwandese invasie in Noord-Kivu. Hopelijk kan de internationale gemeenschap voldoende druk uitoefenen om een nieuwe oorlog in het gebied van de Grote Meren te voorkomen.