Kisangani vzw

Hoe is het dit jaar financieel vergaan ?

Augustus 2003

Verleden jaar in Boyoma nr 3 heb ik u verteld dat ik op pensioen ging. De grote geldstroom van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking langs de Vlaamse Interuniversitaire Raad (62.500 € per jaar) die ons toeliet om 5000 $ per maand naar Kisangani te sturen viel stil in maart 2003.

De ploeg in Kisangani had daarom een NGO (niet gouvernementele organisatie) opgericht om langs die weg steun te krijgen van het DGOS (Belgische Ontwikkelingssamenwerking). Die steun werd niet verkregen omdat de NGO nog geen twee jaar bestond. Een aanvraag bij minister Marc Verwilghen geeft ons terug goede hoop. Maar wanneer er een definitieve beslissing valt weten we nog niet.

De steun vanwege een groep "Vrienden van België" Vandemoortele nv, Lotus Bakeries nv, UCB nv, ALVA nv en Spadel nv en andere privé personen (34.460 € of 1.390.000 BEF per jaar) is wel gebleven. Hartelijk dank hiervoor. Dit laat ons toe om maandelijks 3000 $ naar Kisangani te zenden.

Ik wil hier ook vermelden dat we nog steeds de steun van de Provincie Limburg krijgen (8700 €). De Rotary clubs Bilzen-Alden Biesen, Bruxelles-Erasme, Hasselt, Genk, en Seneffe wil ik hier bedanken. De Rotary clubs van Antwerpen-West, Zottegem en Sint Truiden hebben ook hun steun reeds toegezegd. Vele grote, grotere en gewone giften komen regelmatig op onze rekening en zo hebben wij sinds maart maandelijks nog eens 5000 $ kunnen blijven sturen.

Ons project had gedurende de laatste jaren een werkingskrediet van 8000 $ per maand. Nooit had ik kunnen denken dat wij die 8000 $ per maand zouden kunnen blijven sturen. Sinds maart 2003 doen we dit nochtans zonder steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor onze oprechte dank!

De oorspronkelijke bedoeling van onze vzw was eigenlijk het bestaande, officieel gesteunde project van de Faculteit Wetenschappen te helpen bij haar "vulgarisatie" taak. Dit wil zeggen dat we de bevolking, vooral dan de vrouwengroeperingen zouden helpen. Deze hulp is dit jaar wat teruggevallen omdat al het geld naar de werking van heel het project is blijven gaan.

Van zodra het DGOS het project via de NGO in Kisangani opnieuw zal financieren zal Kisangani vzw zich terug toeleggen op haar oorspronkelijke taak: We zullen de vrouwen die visvijvers graven pootvis geven. We zullen hen geselecteerde bananenbomen geven, hen helpen met het aanleggen van hagen tussen de teelten, hen treculiaboompjes geven. Zij die de moerassen omvormen tot rijstvelden zullen we rijstplantjes geven. We kunnen hen aan bamboehokken met konijntjes helpen, we kunnen hun tonen hoe de uitwerpselen van de varkens kunnen gemengd kunnen worden met plantaardige afval, hoe composteren enz.

Dit alles gebeurt nu wel, maar we moeten dat uitbreiden. We moeten heel de bevolking in Kisangani bij het project betrekken. We hebben dus nog veel werk, we rekenen hiervoor op uw steun.

Hiervoor nogmaals onze dank!