Kisangani vzw

Giften 2004

Februari 2005

Het gaat goed met ‘Kisangani vzw’. Dit is op de eerste plaats aan u allemaal, sympathisanten en gulle schenkers, te danken. Zoals dat hoort voor een vzw die zichzelf en zijn omgeving respecteert, geven we u een overzicht van de financiële hoogtepunten uit het voorbije jaar.

In totaal gingen onze inkomsten in 2004 met 5.704 € omhoog tot 80.367 €. In vergelijking met 2003 betekent dit een stijging met 7 procent. Dit is op de eerste plaats te danken aan een forse toename van de provinciale subsidies van 8.700 € (provincie Limburg) in 2003 naar 19.477 € in 2004 (provincies Limburg en West-Vlaanderen).

Het bedrag aan giften van particulieren (30.030 €) en bedrijven en stichtingen (27.850 €) steeg tot 56.888 € (een toename met 1.188 €).

De verkoop van wenskaarten viel helaas fors terug, onder meer door het wegvallen van enkele grote ‘klanten’. In plaats van 5.419 € kwam er op dit vlak maar 2.247 € in het laatje.

Zoals dat hoort, ging het leeuwendeel van de uitgaven naar onze projecten in Kisangani. In 2004 vertrok in totaal ruim 70.201 € (90.000 $) naar de stad aan de Kongo-stroom.

In vergelijking hiermee zijn de andere kostenposten (tijdschrift en folders, drukken van wenskaarten, kantoor, diverse belastingen en kosten) bijzonder gering, nog geen 4 procent.

Het saldo is 7.408 €, dit in tegenstelling tot 2003, waar we in de rode cijfers gingen (-14.376 €).

Het volledige financiële resultaat ligt ter inzage op het secretariaat.

Hier willen we nog vermelden dat de Stichting van de Belgische Rotaryclubs de werking gedurende de maand januari 2004 heeft bekostigd (8.000 $) en dat de giften van het Universiteitsfonds Limburg (1.000 €) ook hebben bijgedragen aan de werking van het project.