Kisangani vzw

Giften en Legaten

2020

[Nederlands] [français]
JPG - 9.8 kB
papegaai bis

Als vzw kunnen wij LEGATEN en GIFTEN ontvangen

GIFTEN

U krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40,00.

Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen, een belastingvermindering ten bedrage van 45% van de gift.

U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per jaar bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende opdracht.

Dit attest wordt aan u verzonden einde februari. Voor giften gedaan in 2022 ontvangt u dus een fiscaal attest in de loop van februari-maart 2023.

Om ons te steunen kunt u storten op de rekening van

Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem

IBAN Bank nr BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BA BE BB

LEGATEN

De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten. Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LEGAAT, tot een deel van de erfenis zelf of de volledige erfenis.

Wij geven een driemaandelijks tijdschrift uit, “Boyoma”. U kan dit op aanvraag ontvangen, ofwel per post, ofwel elektronisch per email.