Kisangani vzw

Giften en Legaten

2020

[Nederlands] [français]

Als vzw kunnen wij LEGATEN en GIFTEN ontvangen

GIFTEN

U krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40,00.

Belangrijk tijdelijk fiscaal voordeel

Op donderdag 9 juli werd het WETSONTWERP houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III) eindelijk goedgekeurd in De Kamer. Over giften omvat het voorstel twee elementen:

Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.

De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020.

U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per jaar bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende opdracht.

Dit attest wordt aan u verzonden einde februari. Voor giften gedaan in 2020 ontvangt u dus een fiscaal attest in de loop van februari 2021.

Om ons te steunen kunt u storten op de rekening van

Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem

IBAN Bank nr BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BA BE BB

LEGATEN

De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten. Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LEGAAT, via het DUO-LEGAAT tot een deel van de erfenis zelf.

Wij geven een driemaandelijks tijdschrift uit, “Boyoma”. U kan dit op aanvraag ontvangen, ofwel per post, ofwel elektronisch per email.