Kisangani vzw

Giften en Legaten

2019

[Nederlands] [français]

Als vzw kunnen wij LEGATEN en GIFTEN ontvangen

GIFTEN

U krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40,00.

Wij kunnen u met vreugde melden dat we van de Minister van Financiën de vergunning hebben gekregen om verder fiscale attesten uit te reiken tot en met 2024.

U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per jaar bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende opdracht.

Dit attest wordt aan u verzonden einde februari. Voor giften gedaan in 2019 ontvangt u dus een fiscaal attest in de loop van februari 2020.

Om ons te steunen kunt u storten op de rekening van

Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem

IBAN Bank nr BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BA BE BB

LEGATEN

De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten. Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LEGAAT, via het DUO-LEGAAT tot een deel van de erfenis zelf.

Wij geven een driemaandelijks tijdschrift uit, “Boyoma”. U kan dit op aanvraag ontvangen, ofwel per post, ofwel elektronisch per email.