Kisangani vzw

“Ecole Clara” op het eiland Mbiye.

6 oktober 2015

Onze vrienden in Kisangani zagen dat de bevolking van het eiland Mbiye onopgeleid was, grotendeels analfabeet, en dat vorming een noodzaak is. De begeleiders op het eiland Mbiye droomden van een lagere school om de kinderen de kans te geven op hun eiland naar school te gaan. Vooral de moeders blijken dit belangrijk te vinden. Enkele jaren geleden werd er een lokaal gebouwd, maar dat bleek te klein en niet uitgerust. We hadden het grote geluk een legaat te ontvangen. Met dit geld en latere bijkomende donaties hebben we daar een mooie school neergezet met nu in totaal 4 klaslokalen en een klein bureau, volledig ingericht met schoolmeubilair. Er zijn toiletten en weldra een waterput. Er worden schoolvelden aangelegd en de varkensstal is af. Zo kunnen we de kinderen een geïntegreerde duurzame landbouw aanleren en ook de ouders onrechtstreeks beïnvloeden. Door vorming leren we duurzame landbouw aan, die de bevolking helpt in een betere eigen voedselvoorziening en die zo ook bijdraagt aan de overleving van het Evenaarswoud.
JPG - 177.4 kB
Kisangani

Het eiland Mbiye ligt op 15 km ten oosten van Kisangani. Er is nog maar één derde bebost. De kinderen kregen er geen onderwijs.

JPG - 269.6 kB
liaan
JPG - 428.1 kB
vruchten

De bevolking wordt begeleid. Maar nieuwe werkwijzen aanleren is moeilijk. Daarom willen we de kinderen opleiden tot goede landbouwers. We willen een school bouwen.

Geperste bouwstenen bestaan uit zand en een beetje cement. Dan worden ze gedroogd. Die stenen willen we gebruiken en we kopen een manuele hogedruk bouwstenenpers: in België gekocht, transport naar Kisangani en dan met mankracht naar het eiland Mbiye…

JPG - 388.8 kB
Bouwstenenpers op Prauw
JPG - 400.5 kB
Bouwstenenpers verslepen op het Eiland Mbiye

Eindelijk is de kist op de prauw en kunnen we de stroom oversteken. Dan moet die kist terug met man en macht van de prauw gedragen worden, de oeverhelling op gesleept tot aan de plaats waar de school zal gebouwd worden.

JPG - 426.1 kB
stenen voor fundamenten
JPG - 305.9 kB
zandhopen

De natuurstenen voor de fundamenten liggen klaar, het zand ligt op hopen. Eerst wordt de juiste plaats gekozen dan wordt het grondplan uitgetekend. De Coordinator van de projecten Prof. Dieudonné Upoki is gekomen om alles mee te bespreken en te beslissen. Het hele bouwgebeuren wordt gevolgd door Rosie Emeleme, verantwoordelijke voor het eiland Mbiye.

De bouwstenenpers wordt geïnstalleerd. Het gebruik wordt grondig aangeleerd. Het is een “machine” die onze metsers in Kisangani niet echt kennen.

JPG - 325.8 kB
bouwstenenpers
JPG - 293.2 kB
bouwstenenpers

De bouwstenen worden geperst en moeten dan drogen onder een hangar. Onze coördinator wil de bouwstenen nog eens keuren voor het metselwerk begint.

JPG - 630.4 kB
prof. Upoki keurt de bouwstenen

Dan komt op een dag in maart 2012 Hugo Gevaerts, “de baas”, naar Kisangani en wil zien wat er al allemaal verwezenlijkt is, na enkele maanden bouwen. Hij ziet dat de werken goed vorderen.

JPG - 320.8 kB
Hugo Gevaerts bezoekt de bouwwerf
JPG - 228.6 kB
bouwmateriaal in prauw

Meer bouwmateriaal wordt met de prauw aangevoerd. Er is zoveel nodig: cement, droog hout, golfplaten, nagels, alles… op het eiland is er niets. Maar de dorpelingen willen er blijven wonen.

JPG - 332.7 kB
golfplaten voor het dak
JPG - 344.5 kB
er wordt verder gewerkt

Ook in juni 2012 gaan we kijken. De ruwbouw is af. De muren zijn gecementeerd om een betere bescherming tegen regen en wind te bieden.

De kinderen staan er overal met hun neus bovenop, zij zijn benieuwd naar de school en naar al wat ze gaan leren.

JPG - 1.1 MB
Ecole Clara

Nu moet er aan schoolmeubilair gedacht worden.

In Kisangani is er Centre Simama, een centrum waar gehandicapten behandeld worden maar vooral een beroep leren. Daar worden de schoolbanken, kasten, stoelen, tafels en borden gemaakt.

JPG - 459.2 kB
zaagmachine
JPG - 524.1 kB
schoolbanken simama

En dan moet alles weer vervoerd worden: vrachtwagen, prauw, weer veel gesleep en gesleur.

JPG - 1.1 MB
transport schoolbanken
JPG - 1 MB
met de prauw naar het eiland Mbiye
JPG - 1 MB
schoolbanken-bord

Het vele werk loont zich: bij het begin van het nieuwe schooljaar 2012-2013 staat er een nieuwe school, helemaal in orde.

JPG - 974.4 kB
leerlingen in uniform in de nieuwe klas

Deze school heeft materiaal: in België bezorgen vriendelijke leraren ons Franse schoolboeken en woordenboeken. We sprokkelen middelen bij elkaar om krijt, bics en schriften te kopen. De leraren van Ecole Clara worden nog niet door de staat betaald en dat kan jaren duren. Dus ook dat valt voorlopig ten onzen laste.

JPG - 528.5 kB
schriften en bics

We weten al langer, dat in de landelijke gebieden rond Kisangani, vooral de jongens naar school gaan. Alle scholieren dragen een uniform: de jongens een donkerblauw broekje met wit hemd, de meisjes een donkerblauw rokje met wit bloesje. Dat kost geld en de bevolking heeft weinig middelen. Meisjes worden ook heel jong uitgehuwelijkt, uit gewoonte, om financiële redenen…

Prof.Dudu Akaïbe kwam met de idee: als wij de uniformpjes voor de meisjes betalen gaan die ook naar school. Zo gezegd, zo gedaan. De meisjes gaan nu naar school, tot grote vreugde van de ouders, vooral van de moeders.

Om te zorgen dat de schooluniformpjes wat langer meegaan, kochten we een “baal” kinderkleding: u weet wel, al wat wij hier wegdoen en nog goed is. Dat werd gesorteerd en dan verdeeld onder al de kinderen, dus dit keer ook de jongens.

Intussen krijgen ook de jongetjes schooluniformpjes. De bevolking van het eiland Mbiye behoort tot de armsten van de hele regio.

JPG - 590.5 kB
ouders

De Lagere school Clara "Familie-School"

Hier volgt een artikel van Rosie Emeleme.

JPG - 59.4 kB
Rosie Emeleme

Het eiland Mbiye ligt op amper vijftien km van Kisangani maar het bleef lange tijd geïsoleerd, zowel op geografisch vlak als op het vlak van ontwikkeling. Hierdoor stapten weinig welwillende mensen af op het eiland, onder meer omdat ze opzagen tegen die uitstap.

JPG - 1020.6 kB
door de beek

De kleine minderheid die wel het risico nam om het andere einde van de grote Congostroom te bereiken, maakte meteen kennis met het voornaamste probleem van de eilandbewoners. Het medeleven van deze schaarse bezoekers was zo groot dat ze een uitgebreid ontwikkelingsproject bedachten en uitvoerden. Onderwijs was de belangrijkste eerste stap die in het kader van het project ‘LUC’ werd gezet. De eerste lagere school kon in 2010 de deuren openen. Om de duurzaamheid van dit onderwijsproject te garanderen, zetten de verschillende partners dit werk voort tot de volledige lagere cyclus in het voorbije schooljaar 2014 – 2015 een feit was.

JPG - 532.2 kB
Puku

De lagere school CLARA was de eerste school die op Mbiye gebouwd is. De school is op het vlak van onderwijs erin geslaagd het eiland Mbiye uit zijn isolement te halen.

Belangrijkste kenmerk van Mbiye is het traditionele sociale leven zoals dit ook nog bestaat in andere gemeenschappen die weinig ontwikkeling hebben gekend. Dit uit zich door vele ‘kleine’ conflicten tussen bepaalde groepen die uiteindelijk tot moeilijk beheersbare sociale spanningen kunnen leiden. Naast de familie speelt de school een belangrijke rol in de opvoeding. Het lag voor de hand dat interfamiliale conflicten hier een rol zouden spelen, temeer omdat verschillende generaties voor de komst van de school, de gevangenen waren van de opvoeding door hun respectievelijke families. Dit kon enkel leiden tot meer lichtzinnigheid en zorgeloosheid zoals die tussen deze families bestonden.

Heel snel bleek de invloed van de lagere school, zoals verschillende ouders ons verteld hebben. Ze hebben toegegeven dat de opvoeding die de kinderen krijgen op de school en dat de vriendschap die tussen de leerlingen is ontstaan, geleid hebben tot een verzoening tussen de families. Net omwille van de vriendschap die ontstaan is tussen de kinderen die altijd samen zijn op school, hebben de ouders nu ook vriendschapsbanden gesmeed. Dit bestond vroeger niet. Vandaar dat de lagere school CLARA nu een ‘Familieschool’ is geworden. Binnen de muren van de school worden de kinderen ‘onschuldige’ wezens en vergeten ze de sociale conflicten bij hen thuis. Ze zijn nu gewoon aan een andere opvoeding die gegarandeerd wordt door een competent lerarenkorps. Die belichamen de pedagogische basisprincipes en ze kennen de realiteit van hun milieu.

Door de opmerkelijke prestaties van de 191 kinderen van de school Clara willen we onze partners van het project ‘LUC’ vragen om de Lagere school CLARA, de eerste en enige pedagogische instelling op het eiland Mbiye, een goed hart toe te dragen.

JPG - 477.1 kB
lerarenkorps
JPG - 767.8 kB
school

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben de Nationale Proef van het Einde van de Lagere School, van het jaar 2014 – 2015 afgelegd. De meesten zijn geslaagd.

Het is nu echt nodig dat de bouw van 2 bijkomende lokalen voor het 5de en 6de leerjaar, begint. Totnogtoe was het behelpen. Zo zal langszaam maar zeker het eiland Mbiye stilaan voor zichzelf kunnen instaan om zo de verworvenheden van het project ‘LUC’ te bestendigen.

AKSANTI SANA !

Rosie Emeleme

JPG - 538.2 kB
zingende schoolkinderen

Lied van Ecole Clara

Wij zijn echt moedige kinderen,

Wij zijn de kinderen van Congo!

Alle jongens en meisjes,

Alle jongens en meisjes,

Werken voor de eer van het land!

Wij willen!

Wij willen studeren om vooruit te gaan!

Congo verandert, verandert in de tijd

Alle jongens en meisjes

Werken voor de eer van het land!

Wij willen!

Wij willen studeren om vooruit te gaan!

Congo verandert, verandert in de tijd

(Geschreven door een leraar van de school )

foto’s van: Pionus Katuala, Hugo Gevaerts, Marcel Claes, Jean-Marie Evers, Manja Scheuermann, Rosie Emeleme, Wouter Gevaerts

kaart van Frank Gevaerts