Kisangani vzw

De "Rotary-vriendschap" ontdekt de Ontwikkelingsprojecten van de Faculteit wetenschappen te Kisangani.

Augustus 2003

"De Rotary-vriendschap" is een vereniging die de vrouwen van de rotariërs van Kisangani verenigd. Hun voornaamste doelstelling is de echte vriendschap tussen de leden bevorderen. Daarenboven wil ze ook de acties steunen die de rotariërs in de stad leiden.

De laatste vergadering van deze groep had plaats op 31 augustus bij mevr. Mate. Tijdens de vergadering werd er beslist om de activiteiten van het ontwikkelingsproject aan de Faculteit Wetenschappen te bezoeken, te beginnen met de locaties in de stad. Op de statutaire vergadering van de Rotary Club werd er afgesproken dat de leden ook aan dit bezoek zouden deelnemen. Dit voorstel werd met vreugde begroet door alle leden. Er is een spreuk die zegt "Een vrouw opvoeden is een hele natie opvoeden".

De vrouwen van de rotariërs wensten eerst de projecten in de stad te bezoeken: de Faculteit en de vallei van Djubu Djubu. De Rotary Club had de 4x4 Toyota ter beschikking gesteld die ooit door het "Agroforestry Program 3H" was geschonken. Een cameraman en een journalist van de Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) waren eveneens aanwezig om alles op te nemen. Het programma begon om 11 uur en eindigde om 17 u 30.

Bij hun aankomst werden ze ontvangen door Prof. Benoît Dhed’a, decaan en tevens voorzitter van de Rotary Club, in de Bibliotheek van de professoren. Vooraleer het eigenlijke bezoek zou beginnen werd er hier een voorstelling gegeven (met Power Point!) over de voornaamste activiteiten van het project.

Eerst kwamen de teelten en de kweek aan bod.

Het belang werd aangetoond van de integratie van beide om een blijvend rendement te bekomen. Jean-Pierre Mate, verantwoordelijke van de sector "Tuinbouw en Fruitteelt" legde de dames het geheim uit van de groenteteelt die vooral berust op het recycleren van huisafval en dierlijke mest. Het verstandig gebruik van deze componenten laat toe om op een duurzame manier een groentetuin aan te leggen dicht bij huis. Met dit composteren kan elk gezin op zijn perceel voorzien in zijn eigen essentiële voedselbehoeften.

Benoît Dhed’a, verantwoordelijke voor de sector "Bananen", toonde vervolgens de voordelen van de akkerbosbouw "Banaan-Peulgewassen". Dank zij de groenbemesting van de hagen met peulgewassen verbetert de bodem progressief en laat een volgehouden bananenproductie toe. Hij toonde hen verschillende lokale en vreemde variëteiten van de banaan met hoog rendement. Op dit moment bereikt de productie op de faculteit ongeveer 1000 kg per maand, dit is meer dan de vraag van het personeel (ongeveer 100 man). De overschot wordt naar de markt in de stad gebracht.

Bij de sector "Kweek" gaf de verantwoordelijke Benjamin Dudu een duidelijke en overtuigende uitleg. Er werd speciaal gewezen op de kweek van konijnen, gemakkelijk zelf te doen. Hier dient vermeld te worden dat vijf jaar geleden de konijnenkweek bijna niet gekend was in Kisangani en de plaatselijke bevolking at geen konijn.

Die konijnen zijn een groot succes geworden zowel voor het contingent van de Marokkanen van de "MONUC" (Mission des Nations Unies au Congo) als voor de bevolking zelf van Kisangani. Hier in Kisangani ligt het grote distributiecentrum van konijnenvlees bij de projecten op de Faculteit Wetenschappen.

Het doet plezier om te merken dat het project LUC genoemd wordt als pionier van de konijnenkweek op grote schaal in Kisangani en dat ze de bevolking vertrouwd heeft gemaakt met de kweek van deze dieren en met het eten ervan.

Verder trok de varkenskweek de aandacht van de bezoeksters, niet alleen door de grote hoeveelheid dieren, maar vooral door de kwaliteit van de varkens in een kweek die slechts één jaar geleden begonnen is. Tegenwoordig begint deze kweek te voldoen aan de vraag van het personeel van de faculteit. Buiten de rijstzemelen, die de basis vormt van het varkensvoedsel, komt een groot deel van het groen dat deze dieren verorberen van de teelten op de faculteit, vooral van de bananenvelden. Inderdaad worden de stammen en de bladeren van de bananenboom gegeten, niet alleen door de varkens maar ook door de kippen, eenden en konijnen.

De enorme mestafval van de varkens zorgt voor de teelten en voor de visvijvers van het LUC project en de rijstvelden van de Rotary. Het is zoals gezegd wordt: "Niets gaat verloren, niets wordt geschapen, maar alles wordt omgezet."

Het is deze systematische aanpak, ontwikkeld bij het LUC project, die het geheim van zijn succes in Kisangani uitmaakt.

Een volledige rondleiding werd gemaakt in de Plantentuin van de Faculteit, met de nodige uitleg voor de dames. Deze tuin heeft een dubbel belang: didactisch (biologiestudenten) en is een plaats van rust en van bezinning voor de bezoekers.

Uitleg werd gegeven aan de dames over bepaalde soorten uit het woud bv. de soort Pericopsis elata genaamd "afrormorsia", die één van de meest gegeerde soorten is bij de schrijnwerkerij. Dertig jaar na het planten heeft de boom een doormeter van 60 cm op borsthoogte en kan dus reeds uitgebaat worden. Andere uitleg werd aan de dames gegeven over wilde planten die nuttig zijn bij de voeding of als drager van rupsen enz.

De vallei van de Djubu Djubu:

Vijf jaar geleden was de teelt van bevloeide rijst niet gekend in Kisangani. De moerasgebieden in Kisangani werden beschouwd als onvruchtbare gebieden. In enkele zeldzame gevallen werden er visvijvers gemaakt en soms werd er taro geplant. De teelt van de bevloeide rijst werd ingevoerd vanuit het Oosten, door de Nande uit de streek van Beni-Butembo. Ook het FAO was ermee begonnen, maar in 1997, door de oorlog was die in Kisangani verdwenen.

De teelt van deze rijst werd ontwikkeld door het LUC project. In het centrum van de stad behoren de grootste rijstvelden aan ons project. De vrouwen van de rotariërs waren vol bewondering bij het zien van de aanleg van deze velden. Tegenwoordig wordt een groot deel van de verbruikte rijst in Kisangani, geproduceerd op verschillende moerasgebieden in de stad.

De bezoeksters toonden veel interesse voor deze rendabele teelt van ons project en velen denken eraan om een kleine rijst- en visteelt te beginnen.

In het algemeen was het bezoek van de vrouwen van de "De Rotary-vriendschap" een goede zaak voor beide partijen. Dit werd duidelijk bij de discussies en bij vraag-en-antwoord.

De bezoeksters beloofden een grote bekendmaking van de projecten in hun omgeving. Ze zijn bereid om ook de andere locaties van het project te bezichtigen in de omgeving van de stad: te Masako, NgeneNgene, Simi Simi en het eiland Mbiye. Hiervan zullen we nog wel verslag geven in dit tijdschrift dat ze hier "Sango na bana Boyoma, la belle" noemen d.w.z.: "Nieuws van de kinderen van Boyoma, de schone".

Met dank aan onze lezers en schenkers.