Kisangani vzw

Nieuws

[Nederlands] [français] [English] [Deutsch]
  •   
donderdag 23 september 2021

(H)eerlijke markt Lubbeek

JPG - 26.6 kB

Kisangani vzw

Doet mee !

We staan er met onze informatie

We verkopen

onze wenskaarten

en Congolees artisanaat

WELKOM aan onze stand

Gellenberg 16 Lubbeek

zondag 25 juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Droevig nieuws

Met veel verdriet melden we u het overlijden van Prof. Edy Kühn. Hij was een ware steun voor Kisangani VZW, en een zeer gewaardeerd lid van de VZW. Edy Kühn was meermaals in Kisangani als gast-professor; hij was daar zeer geliefd. Wij wensen de familie en naasten veel sterkte.

JPG - 24.4 kB

Visteelt op Ngene Ngene

Na alle berichtjes in de vorige nieuwsbrief over de activiteiten in Ngene Ngene, sluiten we af met de visteelt. We hebben er meerdere vijvers, waarin in hoofdzaak Tilapia en Clarias gekweekt wordt; beide vissoorten zijn zeer populair bij de bevolking. Recent is er nieuwe pootvis ingebracht (4 pootvisjes per m²), en gaan we een nieuwe werkwijze voor de viskweek hanteren. Als voeding geven we onder meer manioc bladeren, resten van de palmolieproductie en varkensmest. De resultaten volgen we op na 1 jaar, 1,5 jaar en 2 jaar. Normalerwijze moeten we ongeveer 0,5 kg vis per m² bekomen.

JPG - 19.6 kB
JPG - 11.6 kB

Bill Bofiza

JPG - 10.2 kB

Bill Clinton Bofiza Ebena is 38 jaar, gehuwd en vader van 2 dochters en 3 zonen.

Hij studeerde in 2017 af als hydrobioloog aan de universiteit van Kisangani. Momenteel is hij vrij onderzoeker aan dezelfde universiteit, en geeft hij ook les (zoologie, plantkunde,…) aan het instituut Bosembo. Zijn vader heeft hem al vanaf zijn 10 jaar ingewijd in landbouw, zijn grootvader in de visteelt. Dat heeft zijn latere keuze bepaald om hydrobiologie te gaan studeren.

Hij is sinds mei 2020 bij het project in Kisangani betrokken, en momenteel is hij de adjunct-projectleider van Ngene Ngene, met als doel binnen afzienbare tijd de rol van projectleider op te nemen.

PNG - 11.2 kB

Vlaams-Brabant

Deze maand hebben we van de provincie Vlaams-Brabant een heel substantiële subsidie ontvangen die onze werking in Kisangani de komende 12 maanden een extra boost zal geven. Wij willen hen dan ook expliciet hiervoor bedanken !

Met deze middelen willen we enkele nieuwe landbouwmethodes implementeren en extra focussen op vulgarisatie. Naast de huidige werking (scholen, schoolvelden,..) willen we ook inzetten op de volwassenen. Er zullen op twee plaatsen associaties opgericht worden; de leden zullen de technieken van agroforestry aanleren (avondonderwijs, en vandaar zonnepanelen om dit mogelijk te maken) en toepassen; daarnaast willen we via toneel onze kennis bij de brede bevolking brengen. We houden jullie verder op de hoogte van onze vorderingen.

Mbiye : de waterpomp is gerepareerd !

In eerdere nieuwsbrieven hebben jullie kunnen lezen hoe moeilijk het was om de juiste wisselstukken voor de pomp van Mbiye in Kisangani te krijgen. Het is eindelijk gelukt ! en de pomp werkt ondertussen terug, zoals jullie op de foto’s kunnen zien. De inwoners van het dorp hebben nu terug zuiver drinkwater.

JPG - 39.1 kB
JPG - 26.2 kB

In augustus zijn we er een maandje tussenuit.

De volgende nieuwsbrief krijgen jullie in september !

Prettige vakantie !

woensdag 16 juni 2021

Nieuwsbrief Juni 2021

Officiële opening nieuwe klaslokalen Masako

JPG - 12.9 kB
JPG - 12.1 kB

Op 15 mei 2021 is het nieuwe gebouw met drie klaslokalen in de school van Masako officieel geopend. Deze zijn gebouwd en uitgerust met de financiële steun van Pierre Godfroid. Volgende hoogwaardigheidsbekleders waren hierbij aanwezig: de Proved van Tshopo (vertegenwoordiger van de Minister van Lager, Middelbaar en Technisch Onderwijs (EPST)), de Sub Proved Kisangani II, Prof. Katuala (decaan van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Kisangani), Prof. Dudu (voorzitter van ADIKIS), Paluku Muvatsi (voorzitter van de asbl Kisangani Développement). Ook leden van deze Asbl, al het personeel van de Etoka/Masako lagere school en vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap woonden de officiële opening bij.

JPG - 10.6 kB
Paluku
JPG - 11.9 kB

Ter gelegenheid van dit evenement werden verschillende toespraken gehouden om dank te betuigen aan de heer Pierre Godfroid en ook aan de vzw Kisangani voor de financiële steun. Daarna ging de Proved over tot het symbolisch doorknippen van het lint, gevolgd door de overhandiging van de sleutels aan de directeur van de school en de bezichtiging van de nieuwe lokalen. Ook bezochten de delegaties de andere activiteiten die op de Etoka/Masako-school worden uitgevoerd (schooltuin en kweek), financieel gesteund door de vzw Kisangani en haar partners.

JPG - 13.4 kB

Ngene Ngene

JPG - 10.1 kB
Akondjike

Op de site van Ngene Ngene zijn er varkensstallen, visvijvers en palmbomen. De verschillende deelprojecten staan er onder leiding van Bofiza Ebena. Zoals overal in Congo moet je zorgen dat er een bewaker is. Op Ngene Ngene is dat Akondjike, die ook dorpschef is.

JPG - 8.5 kB

De site is zeer mooi. Om palmolie te maken worden de noten, die in trossen aan de palmbomen groeien, verhit en worden ze vervolgens geperst. Dit is behoorlijk zwaar werk. De olie loopt dan via een gootje in een vat dat lager geplaatst is. De restanten van de noten worden nadien aan de vissen en de varkens gevoederd. Door de meststoffen van de varkens op de palmplantage te gebruiken, hebben we alweer de cyclus gesloten.

JPG - 7.5 kB

Op de foto zie je ook hoe enthousiast de reigers zijn over onze visteelt. De vis wordt in een zestal vijvers gekweekt. In de vijvers worden meerdere soorten vis opgekweekt. De vijvers worden gevoed vanuit een beek (die deels in de vijvers loopt, maar ook deels erlangs in een kanaal om niet teveel doorstroming te hebben) en stromen ook terug over in dezelfde beek.

JPG - 35.7 kB

De derde activiteit op Ngene Ngene zijn de varkensstallen. Het aantal dieren per hok wordt bewust beperkt gehouden, de hokken zijn degelijk afgewerkt en ze worden goed onderhouden. Het is een ander soort varken dan het westerse ‘vleesvarken’, waardoor ze magerder zijn.

In de volgende nieuwsbrief gaan we nog even dieper in op de viskweek zelf, en stellen we onze assistent-projectleider voor.

woensdag 19 mei 2021

Nieuwsbrief Mei 2021

Rijst

JPG - 5.5 kB
JPG - 10.1 kB

We kweken rijst in natte velden. De rijst wordt gezaaid in speciale bedden, waarna de jonge plantjes uitgeplant worden in de velden. Dit is zwaar werk omdat je in de zachte modder en onder water moet werken. Op de foto’s zie je dit verplanten op onze velden in Djubu Djubu. Door de natte rijstkweek halen we twee opbrengsten per jaar, tegenover maar één oogst voor droge rijst.

Richard Ridja

JPG - 7.8 kB

Richard Ridja is onze verantwoordelijke voor de kweekprogramma’s van Kisangani vzw. Hij is 57 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen. Hij is Landbouwingenieur (Universiteit van Kisangani) en hij heeft een opleiding als veterinair verpleger (aan het Technisch Veterinair Instituut van Loda, Ituri). Naast de verantwoordelijkheid van de site op de Faculteit Wetenschappen, is hij ook verantwoordelijk voor de kweekprogramma’s op de overige sites. Het is dankzij Richard dat onze dieren goed verzorgd zijn: hij passeert er enkele keren per maand, verzorgt de vaccinaties en geeft medische verzorging aan zieke dieren.

Ghislaine Katuala

JPG - 8.8 kB

Ghislaine Katuala is financieel verantwoordelijk voor onze projecten. Ze is 28 jaar, vrijgezel, en behaalde haar diploma Economie, optie rurale economie, aan de universiteit van Kisangani. Momenteel is ze ook assistent op dezelfde universiteit. Ze houdt al meer dan 4 jaar onze financiële cijfers onder controle.

Wisselstukken….

JPG - 6.5 kB

Lokaal goed materiaal vinden is één punt, maar wisselstukken vinden is nog moeilijker. Het leven is in Congo vaak complexer dan we ons in Europa kunnen voorstellen. Voor onze pomp op het eiland Mbiye zijn we momenteel al enkele maanden aan het wachten op een centraal pompelement, dat uit Indië moet komen. Ondertussen zijn de stukken (we hebben er direct een paar besteld) via Oeganda al in Oost-Congo aangekomen. Nu moeten ze nog met een vrachtwagen in Kisangani geraken. Ondertussen zitten de inwoners van Mbiye al die maanden zonder veilig drinkwater.

dinsdag 13 april 2021

Nieuwsbrief April 2021

Hoe is het in Kisangani ?

Afbeelding8 Jullie lazen reeds over de impact van de overstromingen op onze rijstvelden in Djubu Djubu. Heel Kisangani is echter getroffen door de overvloedige neerslag van december 2020: hieronder foto’s van Djubu Djubu, van de markt van Kisangani en van de situatie in een van de woonwijken van Kisangani.

JPG - 15.8 kB

Ebola is opnieuw uitgebroken in het oosten van Congo. Ook nu slaagt de Congolese overheid er in om het probleem lokaal te houden; in Kisangani zijn er geen meldingen. Kisangani ligt enkele honderden kilometer verwijderd van de brandhaard.

Ook de impact van corona bleef tot nu toe beperkt. Enerzijds door de maatregelen die genomen zijn. Anderzijds is de bevolking in Kisangani ook veel jonger dan in West-Europa wat waarschijnlijk een impact heeft. Mogelijk is het ook deels te wijten aan een mindere opvolging.

De varkenskweek

Een van de activiteiten van het project is de varkenskweek. Door varkens in stallen te kweken (wat niet de gewoonte is in Kisangani en omstreken) vermijden we dat ze schade aanbrengen aan de velden en kunnen we de mest recupereren voor gebruik als verrijking op de velden en in de visvijvers. Daarnaast zijn de varkens natuurlijk ook een bron van voedsel. De belangrijkste stal staat in het centrum van Kisangani, op de terreinen van de universiteit. We hebben er momenteel 30 beesten staan, waarvan er 8 uitgedeeld zullen worden in het kader van vulgarisatie. We hebben ook twee beren die we gebruiken voor de voortplanting; volgens onze projectleider Richard Ridja zijn ze “performant”.

Daarnaast hebben we ook varkensstallen op de projectlocaties Mbiye, Masako, Ngene Ngene, Batiamaduka en Djubu Djubu; met andere woorden overal 😊.

Richard waakt over de gezondheid van de dieren, en zorgt voor de nodige inentingen van de biggen.

Jacob NDJAKI NSILA

Jacob Ndjaki is verantwoordelijk voor onze activiteiten op Djubu Djubu. We hebben er rijstvelden, visvijvers en een varkensstal. Jacob is ook de secretaris van de vzw die al onze projecten in Kisangani overkoepelt.

Hij is gespecialiseerd in hydrobiologie en biodiversiteit en werkt als werkleider aan de universiteit van Kisangani.

Jacob is 48 jaar en vader van drie meisjes en een zoon.

Algemene Vergadering

Op 20 maart hielden we onze eerste algemene vergadering van 2021, alweer digitaal – coronaproof. We bogen ons over de werking 2020, het financieel verslag en deelden ideeën voor 2021.

Financieel was het een middelmatig jaar. Positief is dat de privé-giften vorig jaar licht gestegen zijn, waarvoor veel dank !! Onze totale inkomsten daalden echter met 10 %, grotendeels omdat we door corona geen activiteiten konden organiseren en geen voordrachten hebben kunnen geven.

We hopen dit jaar terug op bezoek te kunnen gaan in Kisangani. De wekelijkse telefoons met onze projectleiders helpen, maar ter plekke zijn blijft toch nuttig.