Kisangani vzw

Nieuws

[Nederlands] [français] [English] [Deutsch]
  •   
woensdag 23 februari 2022

Nieuwsbrief Februari 2022

De eindejaarsvangst

JPG - 35.1 kB
JPG - 32.1 kB
JPG - 59.8 kB

Naar goede gewoonte hebben we eind december in Djubu Djubu de vis uit een aantal vijvers gevangen. In totaal heeft dit 205 kg vis opgeleverd. Deze vis is dan lokaal verkocht. De opbrengst vloeit terug naar de projecten (vorig jaar werden er enkele moto’s van gekocht). Er wordt ook onderzocht welke andere vissoorten gekweekt kunnen worden (criteria: voldoende opbrengst en zijn ze geliefd bij de bevolking?).

Bijenteelt

JPG - 31.8 kB

Oogsten van honing betekent de bijenkasten openen. Om hierbij voldoende bescherming te bieden hebben we verschillende pakken aangekocht. Op de foto een inwoner van het eiland Mbiye in vol ornaat. (foto Paluku Muvatsi)

De bijenkasten op Mbiye zijn goed aangeslagen; in Masako hebben we enkele problemen gekend, en gaan we de kasten in maart opnieuw bevolken.

De bijenteelt is een nieuw initiatief dat we kunnen uitproberen dankzij de middelen die we van de provincie Vlaams-Brabant gekregen hebben.

Waterput Masako

JPG - 24 kB

In Masako plaatsen we momenteel een nieuwe waterput. In onze volgende nieuwsbrief komt er een uitgebreid relaas! Hieronder al een foto van de ‘eerste spadesteek’. Deze waterput wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Pierre Godfroid.

Bezoek Batiamaduka

JPG - 28.6 kB

Om kennis en ervaring uit te wisselen bezoekt het hele team regelmatig alle projecten. Zo kwam onder andere Batiamaduka aan de beurt. De projectverantwoordelijke Consolate Kaswera licht de voortgang van de verschillende onderdelen toe. (foto Ernest Tambwe)

Boyoma

Er is een nieuw nummer van ons tijdschrift verschenen. Je kan het vinden op deze website onder ’Ons tijdschrift’

Tot volgende maand!

zaterdag 15 januari 2022

Lubbeek stelt voor

We nodigen jullie graag uit op de tentoonstelling van de Gris Lubbeek.

Kisangani neemt hier enthousiast aan deel!

Op zaterdag 26 februari (19h) komt Els Hertogen haar nieuwe boek voorstellen. Ook dit is zeker de moeite waard om naar Lubbeek af te zakken! Vooraf inschrijven is wel nodig.

JPG - 51.6 kB
donderdag 25 november 2021

"Ik heb geleefd in het mooiste land ter wereld" een biografische schets van Hugo Gevaerts.

JPG - 18.4 kB

“Vader was een vreemde mijnheer met een hoed”. Zo begint de biografische schets van Hugo Gevaerts. Het boek “Ik heb geleefd in het mooiste land ter wereld” omschrijft zijn leven vol verrassende wendingen, waarbij de warmte voor de medemens de rode draad vormt. Hugo is geboren in Kisangani in 1937 en heeft nadien gependeld tussen onder meer Kisangani, Bukavu, Antwerpen, Gent en Wintershoven. Deze biografische schets omvat een stuk geschiedenis van onder meer Belgisch Congo, Zaïre en Congo. Naast het Afrika luik komen ook wereldoorlog II, speleologie, ontwikkelingssamenwerking, de universitaire wereld en het Belgisch establishment aan bod.

Het leest als een bundeling van meerdere edities van de “Avonturen van Kuifje”.

Hugo heeft samen met Roger Huisman (journalist “op rust”) dit relaas neergeschreven. Het bevat een voorwoord van Walter Zinzen (eveneens journalist “op rust”).

Het boek bevat heel wat foto’s en is 133 blz dik.

Het is te bestellen op

- info@kisangani.be

- deze website op verkoop

- telefonisch 011/376580

- per brief Kisangani vzw, Bronstraat 31, 3722 Wintershoven

Het kost 20 euro (25 euro incl verzendingskosten). De opbrengst gaat integraal naar Kisangani vzw, de vzw die Hugo meer dan 20 jaar geleden heeft opgericht.

maandag 15 november 2021

Waar treft u ons ?

JPG - 9.8 kB

Waar treft u ons de komende maanden ?

Zoals elk jaar rond deze tijd staan we op meerdere kerstmarkten of eindejaarsevenementen. Je vindt er onze wenskaarten, de kalender 2022 en allerlei geschenkartikelen.

Maandag 6 december staan we NIET op de Agora

Ook voor meer uitleg over de projecten, kan je er terecht.

We staan op :

UHasselt, Agora op de Campus Diepenbeek

Maandag 29 november

en 6 december 2021

van 11 tot 17 uur

Roeselare

Spijtig genoeg gaat de Kerstmarkt in de Godelieve parochie dit jaar niet doorgaan. Daar is het dus tot volgend jaar.

maandag 15 november 2021

Nieuwsbrief November 2021

Bijenkweek op Mbiye en in Masako

JPG - 53.8 kB
JPG - 60.4 kB
JPG - 45 kB
JPG - 49.6 kB

Honing is geliefd maar ook kostbaar en duur in en om Kisangani. Vanuit onze projectleiding in Kisangani is daarom de idee gegroeid om in het kader van het project rond de associaties (met een belangrijke financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant) bijenteelt op te nemen. Tot nu toe wordt honing vaak geoogst door bomen om te hakken waar van nature een bijennest in zit. De eerste bijeenkomst van de associatie op het eiland Mbiye ging over bijenkweek. Hierbij kwamen de verschillende aspecten en ook de jaarplanning aan bod. De korven zijn zelf gemaakt; op de foto’s zie je duidelijk de verschillende onderdelen. Dit zijn de korven op Mbiye. In Masako zijn er analoge geplaatst. (foto’s Paluku Muvatsi en Jacques Mujangi)

Kippenkweek Ngene Ngene

JPG - 27.4 kB
JPG - 39.7 kB

Kippenkweek is ook een nieuw domein in onze werking in en om Kisangani. Door stallen te bouwen, vermijden we dat de kippen vrij rond lopen en allerlei gewassen “stuk scharrelen”, en is het ook makkelijker de eieren terug te vinden. In Ngene Ngene hebben we recent twee kippenstallen boven een visvijver gebouwd. Op deze manier krijgen we nog een circulair neveneffect : overschotten van eten en kippenmest vallen in de vijver en dienen dan tegelijk als visvoer. We zijn benieuwd naar de resultaten, zowel van de kippenkweek als van de impact op de visteelt. Op de foto’s zie je weer hoe mooi de site van Ngene Ngene is ! (foto’s Bill Bofiza en Paluku Muvatsi)

JPG - 29.7 kB