Kisangani vzw
donderdag 14 oktober 2010

Oostende

CONGO

Voordracht georganiseerd door

Vormingplus De Westhoek te Oostende

dinsdag 26 oktober te 14:30 uur

Inlichtingen: Vormingplus Oostende