Kisangani vzw
maandag 15 maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021

Consolate Kaswera Kyamakya

JPG - 30.5 kB
Consolate Kaswera

Consolate Kaswera Kyamakya is in Kisangani verantwoordelijk voor de site van Batiamaduka, een van onze 6 lokaties. In Batiamaduka hebben we een school, schoolvelden en een varkensstal. Recent is er ook een waterput geïnstalleerd.

Ze is 52 jaar en moeder van drie kinderen : twee jongens en een meisje. Ze is biologe, en een van de weinige vrouwelijke zoölogen van de RD Congo. Ze is momenteel geassocieerd professor en daarnaast directrice van Ecoshtour (de “École Supérieure d’Hôtellerie et Tourisme”). Haar specialiteit is het onderzoek naar de impact van menselijke activiteiten op het wildbestand (impact van jacht, bush meat,…).

Haar passies liggen in dierenkweek, groentekweek, reizen, sport, muziek en film. Naast de zorgen voor een goede opleiding voor de kinderen, is haar belangrijkste project het bouwen van een huis waar genoeg plaats is voor iedereen, vol bloemen en met een tuin waar de kinderen kunnen spelen.

Rijst in Djubu Djubu….oogst twee ?

JPG - 33.2 kB
Overstroomd
JPG - 24.7 kB
Na overstroming

Grote delen van Congo kregen dit jaar al uitzonderlijk veel regen, met overstromingen als gevolg. Ook de Congo stroom is in Kisangani buiten zijn oevers getreden. Spijtig genoeg hebben onze rijstvelden in Djubu Djubu, die tegen de stroom aanliggen, er ook onder geleden. De tweede oogst zal net voldoende zijn voor zaaigoed.

In de toekomst hopen we minder last te hebben van de overstromingen door de dijken te verhogen.

Mbiye

Het eiland Mbiye is een grotendeels bebost eiland, enkel bereikbaar na een paar uur reizen (combinatie van wandelen en boot). Het is één van de zes projectlocaties. We bouwden er jaren geleden een lagere school voor ongeveer 200 leerlingen gespreid over de 6 leerjaren. Er zijn ook schoolvelden en een varkensstal. De voorbije jaren hebben we een sanitair blok toegevoegd en zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de school. Een waterput werd geplaatst om voldoende drinkwater van goede kwaliteit te hebben; de put is momenteel spijtig genoeg in reparatie.

JPG - 15.5 kB
JPG - 13.8 kB

De school is nog steeds niet erkend door de Congolese staat, zodat de leraars door onszelf betaald worden. We hebben deze school kunnen bouwen dankzij de nalatenschap van Clara Boets.

Prof. Dudu Akaïbe

JPG - 31.8 kB
Prof. Dudu
JPG - 26.9 kB
Prof. Dudu autoriteit op het vlak van knaagdieren

Prof. Dudu Akaïbe is op emeritaat. Hij is geboren in 1949 en was heel zijn carrière verbonden aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Kisangani. Hij was de eerste assistent van Prof. Hugo Gevaerts in Kisangani, en is ook 5 jaar verbonden geweest aan de dienst van Prof. Walter Verheyen (Departement Dierkunde, Universiteit Antwerpen). Hij behaalde daar in 1991 zijn doctoraat.

Nadien werd hij professor aan de Universiteit van Kisangani en groeide hij uit tot een internationale autoriteit op het vlak van Afrikaanse knaagdieren en heeft als dusdanig veelvuldige contacten met Europese en Afrikaanse Universiteiten en Instituten.

In 2010 was Prof. Dudu Akaïbe de Congolese leider van de “Boyekoli Ebale Congo 2010”, de expeditie op de Congostroom. Hij is tevens directeur van de Centre de Surveillance de la Biodiversité in Kisangani.

Hij stond mee aan de start van het project duurzame landbouw, en dus aan de activiteiten van Kisangani vzw.

Hij is de “mzee”, de “wijze” van de Faculteit Wetenschappen in Kisangani.