Kisangani vzw
woensdag 16 juni 2021

Nieuwsbrief Juni 2021

Officiële opening nieuwe klaslokalen Masako

JPG - 12.9 kB
JPG - 12.1 kB

Op 15 mei 2021 is het nieuwe gebouw met drie klaslokalen in de school van Masako officieel geopend. Deze zijn gebouwd en uitgerust met de financiële steun van Pierre Godfroid. Volgende hoogwaardigheidsbekleders waren hierbij aanwezig: de Proved van Tshopo (vertegenwoordiger van de Minister van Lager, Middelbaar en Technisch Onderwijs (EPST)), de Sub Proved Kisangani II, Prof. Katuala (decaan van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Kisangani), Prof. Dudu (voorzitter van ADIKIS), Paluku Muvatsi (voorzitter van de asbl Kisangani Développement). Ook leden van deze Asbl, al het personeel van de Etoka/Masako lagere school en vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap woonden de officiële opening bij.

JPG - 10.6 kB
Paluku
JPG - 11.9 kB

Ter gelegenheid van dit evenement werden verschillende toespraken gehouden om dank te betuigen aan de heer Pierre Godfroid en ook aan de vzw Kisangani voor de financiële steun. Daarna ging de Proved over tot het symbolisch doorknippen van het lint, gevolgd door de overhandiging van de sleutels aan de directeur van de school en de bezichtiging van de nieuwe lokalen. Ook bezochten de delegaties de andere activiteiten die op de Etoka/Masako-school worden uitgevoerd (schooltuin en kweek), financieel gesteund door de vzw Kisangani en haar partners.

JPG - 13.4 kB

Ngene Ngene

JPG - 10.1 kB
Akondjike

Op de site van Ngene Ngene zijn er varkensstallen, visvijvers en palmbomen. De verschillende deelprojecten staan er onder leiding van Bofiza Ebena. Zoals overal in Congo moet je zorgen dat er een bewaker is. Op Ngene Ngene is dat Akondjike, die ook dorpschef is.

JPG - 8.5 kB

De site is zeer mooi. Om palmolie te maken worden de noten, die in trossen aan de palmbomen groeien, verhit en worden ze vervolgens geperst. Dit is behoorlijk zwaar werk. De olie loopt dan via een gootje in een vat dat lager geplaatst is. De restanten van de noten worden nadien aan de vissen en de varkens gevoederd. Door de meststoffen van de varkens op de palmplantage te gebruiken, hebben we alweer de cyclus gesloten.

JPG - 7.5 kB

Op de foto zie je ook hoe enthousiast de reigers zijn over onze visteelt. De vis wordt in een zestal vijvers gekweekt. In de vijvers worden meerdere soorten vis opgekweekt. De vijvers worden gevoed vanuit een beek (die deels in de vijvers loopt, maar ook deels erlangs in een kanaal om niet teveel doorstroming te hebben) en stromen ook terug over in dezelfde beek.

JPG - 35.7 kB

De derde activiteit op Ngene Ngene zijn de varkensstallen. Het aantal dieren per hok wordt bewust beperkt gehouden, de hokken zijn degelijk afgewerkt en ze worden goed onderhouden. Het is een ander soort varken dan het westerse ‘vleesvarken’, waardoor ze magerder zijn.

In de volgende nieuwsbrief gaan we nog even dieper in op de viskweek zelf, en stellen we onze assistent-projectleider voor.