Kisangani vzw
woensdag 23 februari 2022

Nieuwsbrief Februari 2022

De eindejaarsvangst

JPG - 35.1 kB
JPG - 32.1 kB
JPG - 59.8 kB

Naar goede gewoonte hebben we eind december in Djubu Djubu de vis uit een aantal vijvers gevangen. In totaal heeft dit 205 kg vis opgeleverd. Deze vis is dan lokaal verkocht. De opbrengst vloeit terug naar de projecten (vorig jaar werden er enkele moto’s van gekocht). Er wordt ook onderzocht welke andere vissoorten gekweekt kunnen worden (criteria: voldoende opbrengst en zijn ze geliefd bij de bevolking?).

Bijenteelt

JPG - 31.8 kB

Oogsten van honing betekent de bijenkasten openen. Om hierbij voldoende bescherming te bieden hebben we verschillende pakken aangekocht. Op de foto een inwoner van het eiland Mbiye in vol ornaat. (foto Paluku Muvatsi)

De bijenkasten op Mbiye zijn goed aangeslagen; in Masako hebben we enkele problemen gekend, en gaan we de kasten in maart opnieuw bevolken.

De bijenteelt is een nieuw initiatief dat we kunnen uitproberen dankzij de middelen die we van de provincie Vlaams-Brabant gekregen hebben.

Waterput Masako

JPG - 24 kB

In Masako plaatsen we momenteel een nieuwe waterput. In onze volgende nieuwsbrief komt er een uitgebreid relaas! Hieronder al een foto van de ‘eerste spadesteek’. Deze waterput wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Pierre Godfroid.

Bezoek Batiamaduka

JPG - 28.6 kB

Om kennis en ervaring uit te wisselen bezoekt het hele team regelmatig alle projecten. Zo kwam onder andere Batiamaduka aan de beurt. De projectverantwoordelijke Consolate Kaswera licht de voortgang van de verschillende onderdelen toe. (foto Ernest Tambwe)

Boyoma

Er is een nieuw nummer van ons tijdschrift verschenen. Je kan het vinden op deze website onder ’Ons tijdschrift’

Tot volgende maand!